ADR – TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

  • towar ADR klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 (nie przewozimy towarów wybuchowych, płynnych i sypkich),
  • tabor wyposażony jest w dodatkowe art. ADR regulowane przepisami,
  • kierowcy posiadają dodatkowe uprawnienia regulowane przepisami.

 

gazy   materiały utleniające
  materiały ciekłe zapalne   nadtlenki organiczne
  materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne
i materiały wybuchowe stałe odczulone
  materiały trujące
  materiały samozapalne   materiały zakaźne
  materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne   materiały żrące

*nie przewozimy towarów z klasy 1 (materiałów i przedmiotów wybuchowych), jak i z klasy 7 (materiałów promieniotwórczych)