A&Z Transport-Logistytka Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wlkp. 51
62-060 STĘSZEW
POLSKA

tel.: + 48 (0) 61 8985007, +48(0) 61 8985050
fax: + 48 (0) 61 8985133

biuro@az-transport.pl

NIP PL 7772433990

REGON 639698490
KRS 0000284046

Kapitał zakładowy spółki: 1.194.000 zł